Visar alla 33 resultat

Lean

Med Lean som filosofi fokuserar man på att skapa en hållbar arbetsprocess, genom hela företaget. Hållbarheten skapas genom att hitta steg i processen som inte tillför nytta. Det handlar om att utveckla smart och förbättra en existerande process. Genom ett bygga-mäta-lära system hittas förbättringsmöjligheter. Till skillnad från Agile är Lean en process som alltid är pågående. Det handlar om att på ett så effektivt sätt som möjligt få bästa resultat. Detta görs enklast genom en förbättringstavla som är utformad efter just dina behov. Skapa en whiteboardtavla med eget tryck och få en egen unik tavla för din organisation, med hög kvalité och obegränsade möjligheter. Lean inkulderar ett fleratl metoder, bland annat Kanban.

Lean Management skiljer sig från Agile managment och Scrum genom att ha ett större fokus på slutkunden.

Syftet med Lean management är att identifiera och åtgärda överflödiga processer och tillvägagångssätt som inte har något värde för slutkunden. Ett viktigt hjälpmedel på vägen är en förbättringstavla som överskådligt och tydligt visar vad problemet är, hur det ska lösas och vem som ska göra det.

Lean – Introducing more flow into your organisation

Whether you’re employed in a service organisation or work in a manufacturing environment, in practice there will – to a greater or lesser extent – be waste. Waste can be found in the business processes needed to meet customer demands. Examples include unnecessary waiting times, sluggish processes or mediocre results. It goes without saying that no customer will be willing to pay for this waste, let alone view it in a positive light. Yet, it’s still a very common phenomenon.

Lean ensures not only that waste is brought to light, tackled and improved, but also that a new standard is set. This isn’t something that can be rushed: it requires a real change in the culture of an organisation. It’s a way of thinking and acting, a smarter way of working and a strategy for every single employee. Only motivated members of staff can ensure the success of Lean and, with it, the organization.

Create more time for quality

The Lean strategy offers a range of tools and techniques to help the organisation identify and deal with waste to ensure greater flow within business processes, thereby creating more time for quality and reduced costs. Activities should only be pursued if they guarantee the result that the customer requires.

Whenever a Lean strategy is followed, it must be clear to everyone exactly what is expected of them, where the improvements will happen and why. This means involving the team, brainstorming the causes and solutions together and getting down to work. Not all at once – improvement takes place in small, clear steps. And once these steps have been improved and secured, it’s possible to tackle the next round of improvements. At the end of the day, there’s no end to Lean culture.

Agile planning

Agile & Scrum Toolbox

1 380.00kr Ex. moms

I lager

From 4 400.00kr Ex. moms

I lager

Lean Planning

Lean Planning

I lager

170.00kr Ex. moms

I lager

170.00kr Ex. moms

I lager

From 110.00kr Ex. moms

I lager

From 150.00kr Ex. moms

I lager

290.00kr Ex. moms

I lager

3 600.00kr Ex. moms

I lager

Lean Planning

Workshop case PRACTIC

2 200.00kr Ex. moms

I lager

From 190.00kr Ex. moms

I lager

From 290.00kr Ex. moms

I lager

From 110.00kr Ex. moms

I lager

From 2 740.00kr Ex. moms

I lager

From 210.00kr Ex. moms

I lager

From 80.00kr Ex. moms

I lager

From 160.00kr Ex. moms

I lager

From 7 200.00kr Ex. moms

I lager

3 800.00kr Ex. moms

I lager

From 5 150.00kr Ex. moms

I lager

Lean Planning

Workshop Set

1 050.00kr Ex. moms

I lager

Brainstorming

Workshop Set

1 050.00kr Ex. moms

I lager

Lean Planning

Workshop startkit

520.00kr Ex. moms

I lager

Lean Planning

Workshopcase PREMIUM

3 100.00kr Ex. moms

I lager

Anslagstavlor

Workshopskärm PREMIUM

From 3 600.00kr Ex. moms

I lager

From 3 900.00kr Ex. moms

I lager

3 800.00kr Ex. moms

I lager

From 5 400.00kr Ex. moms

I lager

Brainstorming

Multiboard

4 300.00kr Ex. moms

I lager

11 900.00kr Ex. moms

I lager

11 900.00kr Ex. moms

I lager

11 900.00kr Ex. moms

I lager

11 900.00kr Ex. moms

I lager