Visar alla 12 resultat

T-kort planeringssystem ger dig enkel överblick i produktionen

T-kort väggplaneringssystem från Nobo gör planeringen enkel, problemfri och ger god överblick samtidigt som det är väldigt lättjobbat. T-korten är färgade flikar som motsvarar dina arbetsmoment. De kan flyttas efter behov och skapa ett kraftfullt och mångsidigt organisationssystem.

T-kort i många färger gör det lätt

Nobos T-kort i olika färger, bara sätt in ett T-kort i panelen och se när dina affärsengagemang får färg.

Du kan fixa panelerna hur du väljer beroende på storlek eller omfattning av din verksamhet. Länka ihop dem på tre olika sätt – väggskena, fällbar eller svängbar ram. En enkel länkfält förenar panelerna tillsammans med ett klipp över toppen. Obs: metall- och plastsystem är exklusiva och kan inte blandas ihop. Storlek 3. 32 kortplats. Metall

Kom igång med T-kort

T-kort översikt
T-kort översikt

Om du inte har hittat ett planeringssystem som uppfyller dina exakta behov kan du skapa ditt eget planeringssystem genom att välja planeringspanelernas storlek (3 olika höjder och bredder) och till och med vilken typ av stöd (väggskenor, vikram eller svängbar ram).

STEG 1

Hur mycket information per kort? Tänk på hur mycket information du behöver lagra på korten. Det finns fem storlekar på T-kort att välja mellan: Storlek 1, 1,5, 2, 3 och 4. Hur kommer du att identifiera dina rader? Välj att använda ett T-kort i full storlek, eller välj ett särskilt indexkort i mindre storlek om det passar dig bättre. Slutligen, hur kommer du att identifiera projekt eller teammedlemmar? Du kan färgkoda dem genom att välja från vårt utbud av 10 olika T-kortfärger.

STEG 2

Hur många projekt eller uppgifter? Du har två dimensioner här – antal paneler för att lagra information, som ska motsvara antingen din specifika tidsram, eller antalet projekt / uppgifter som behöver spåras, och längden på panelen som krävs. Välj mellan 24, 32, 40 eller 54 spår av metall, beroende på hur mycket information du behöver per kolumn. Panellängdens storlek motsvarar din valda T-Card-storlek – enkelt!

STEG 3

Sätta ihop allt När du har valt komponenterna för ditt system måste du räkna ut hur många länkfält som krävs för att sammanfoga panelerna. Länkstänger förbinder ovansidan och botten av panelerna, vilket skapar ett styvt system som sedan kan monteras på väggen. Metallpaneler – länkstänger fäster över de övre och nedre panelerna. Föreställ dig ditt färdiga system framför dig, med panelerna sida vid sida. Räkna över, med hjälp av T-Card-storlek, t.ex. 1 x index (1) och 7 x storlek 3 paneler (21) är totalt 22. Välj storlek 24 länkfält, och dina paneler kommer att passa inuti.

English – Start up with T-card planning

If you have not found a planning system that meets your exact needs, you can create your own planning system by choosing the size of the planning panels (3 different heights and widths) and even the type of support (wall rails, folding frame or pivoting frame).

STEP 1 How much information per card?Think about how much information you need to store on the cards. There are five sizes of T-card to choose from: Size 1, 1.5, 2, 3 and 4. How will you identify your rows? Choose to use a full size T-Card, or opt for a special smaller-size index card if that suits you better. Finally, how will you identify projects or team members? You can colour-code them, choosing from our range of 10 different colours of T-Cards.

STEP 2 How many projects or tasks?You have two dimensions here – number of panels to store information, which should correspond either to your specific time frame, or number of projects/tasks which need tracking, and length of panel required. Choose from 24, 32, 40 or 54 slot metal panels, depending upon the amount of information you need per column. The panel width size corresponds with your chosen T-Card size – easy!

12STEP 3 Putting it all togetherOnce you have chosen the components for your system, you need to work out how many link bars are required to join the panels together. Link bars connect the top and bottom of the panels, creating a rigid system which can then be wall mounted.Metal panels – link bars clip over the top and bottom panels. Imagine your completed system in front of you, with the panels side by side. Count across, using the T-Card size, eg 1 x index (1) and 7 x size 3 panels (21) is a total of 22. Choose size 24 link bar, and your panels will fit inside.

290.00kr ex.moms

I lager

290.00kr ex.moms

I lager

440.00kr706.00kr ex.moms

I lager

160.00kr190.00kr ex.moms

I lager

260.00kr ex.moms

I lager

320.00kr ex.moms

I lager

320.00kr ex.moms

I lager

160.00kr190.00kr ex.moms

I lager

730.00kr ex.moms

I lager